Oplevelser med omsorg og sjæl


Referat - Ekstraordinær generalforsamling Seniorholdet 

Viby Bibliotek den 18. november 2020

 

Kathrine bød velkommen - ked af der ikke kan gives kram – men den dag kommer igen, og imens sparer vi kram op 😊

Valg af dirigent blev Elo, som tog ordet.

 Han orienterede om, at dette er en ekstraordinær generalforsamling – og den er lovlig indkaldt.

 Dagsorden:

1.    Valg af ny formand

2.    Seniorholdets fremtid

 

 Kathrine får ordet, og bliver meget rørt, da dette er rigtig svært for hende. Vi bliver alle rørt. 

Kathrine fortæller:

 

Kære alle sammen,

Dette øjeblik er meget svært for mig…, så jeg fatter mig i korthed

Corona har desværre også ramt Seniorholdet, og jeg er derfor nødsaget til at trække mig som formand for at søge andre veje da fremtiden desværre er alt for økonomisk usikker. 

Jeg har vedl. en prognose for regnskabet i år, hvor i kan se at der er et underskud på knap 90.000,- kr. 

Så det har været et utroligt hårdt år for seniorholdet  og vi havde alle håbet på at der var et lille lys forude, men sådan skulle det ikke gå.

 

Det har været 7 fantastiske dejlig år, eller det er nu nærmer 6 dejlige år, for det sidste her kunne vi vist alle godt have været foruden. 

Da vi startede Seniorholdet for knap 7 år siden, havde vi ikke den vildeste fantasi om at foreningen skulle blive så stor. Vi stod i diverse centre og var rund om i Aarhus og lægge flyers i folks postkasser og vi havde armene over hovedet da vi havde 100 medlemmer.

Siden er det bare gået stærkt vi har haft 1446 medlemmer og gennemført 272 arrangementer foruden vores fredagskomsammen.

Jeg er utrolig stolt og beæret over at have lært jer alle at kende, og det varmer mit hjerte når jeg ser de bånd der er blevet knyttet og venskaber der er blevet skabt takket være Seniorholdet. Lige præcis som formålet med seniorholdet har været.

Jeg vil gerne sige en kæmpe stor tak til alle de frivillige og alle der har hjulpet til, uden jeres hjælp kunne seniorholdet ikke eksistere. Og tak til alle jer dejlig medlemmer som har beriget mit liv gennem de sidste 7 år

Til sidst kan jeg oplyse at Cirkusrevyen 2021 bliver gennemført, og Hanne og jeg glæder os til at komme med på vores sidste tur.

 

Elo tager herefter ordet og meddeler, at der skal vælges en formand. Der bliver spurgt om der er nogen i bestyrelsen der vil – og det bliver der svaret nej til, da det er et stort arbejde, både administrativt og praktisk, og det kræver fuld tid.

Der bliver spurgt om Kathrine kan lokkes til at fortsætte. 

Men Kathrine fortæller, at hun bliver nødt til at tænke på sig selv og sin familie, og som det ser ud nu, er der desværre ikke en udløbsdato på Corona situationen

 

Forslag fra salen:

-       Der bliver foreslået Erik Rasmussen som formand. Han takker nej og foreslår at bestyrelsen fortsætter som frivilligt arbejdskraft frem til den ordinær generalforsamling i marts 2021 – Seniorholdet skal ikke afvikles men holdes i dvale.

-       Der kommer også forslag om at sætte ambitionsniveauet ned 

-       Måske kan der fremover laves enkelte ture privat – og så have en tovholder der har alles mailadresser. Et eksternt busselskab skal så stå for turene. Dette forslag kommer fordi der er stærke venskaber i Seniorholdet.

       

Elo fremkommer med to forslag:

-       Bestyrelsen arbejder videre uden formand. Foreningen går i dvale indtil den ordinære generalforsamling.

-       Eller alternativt pkt.2 som privat arrangementer med en tovholder på, hvor et eksternt busselskab står for turene

       

Kathrine påpeger dog, at dette kan være svært at administrere, både med hensyn til lister og til- og afmeld, og Claus påpeger at dette ikke har noget med en forening at gøre.

 

Andre forslag fra salen:

-       Kan de faste månedlige fredagstræf fortsætte indtil ordinær generalforsamling i foråret grundet sammenholdet og venskaber i foreningen. 

Kathrine fortæller at cafeen i Klostergadecentret er lukket – samtidig med at dette er svært grundet forsamlingsforbuddet.

Elo spørger til økonomi og hvad med kontingent?  Dette er der fra salen tilsagn om at betalt til, også selv om det eventuelt ikke kan betales tilbage.

Kathrine fortæller, at der de sidste to år ikke er givet noget tilskud fra kommunen – derfor er foreningen ikke forpligtet overfor andre end banken i forhold til regnskab.

Der bliver spurgt til underskuddet på de knap 90.000 kr. og Kathrine fortæller at det bliver dækket af egenkapitalen. (opsparing gennem de sidste 7 år)

Elo foreslår herefter, at bestyrelsen går ud et øjeblik og diskuterer om de er villige til at lægge foreningen i ”dvale” til den ekstraordinære generalforsamling, og så fortsætte derefter eventuelt med en anden struktur.

Inden bestyrelsen går udenfor, kommer der er forslag fra salen om flere frivillige kan afhjælpe bestyrelsen?

Elo påpeger, at hvis der ikke er nogen mulighed for en formand på længere sigt, så kan foreningen ikke køre videre, uanset hvor mange frivillige der er.

Kathrine fortæller på foranledning af spørgsmål: Alt er tilbagebetalt i forhold til de arrangementer der er aflyst, og penge til Cirkusrevyen, som bliver gennemført i 2021, er hensat.

 

Bestyrelsen kommer ind i salen igen:

Er enige om at stille det hele i bero og der indkaldes til ordinær generalforsamling i marts. Hvis det til den tid ikke ser bedre ud og der ikke kan findes en ny formand – så lukkes foreningen. Der skal ikke betales kontingent.

Der indkaldes som vanligt via mail og sms.

Kathrine er hermed forhenværende formand og bestyrelsen sidder frem til næste generalforsamling. Der bliver sendt et referat ud på mail, hvilke beslutninger er der er taget i aften.

Elo påpeger, at det tjener bestyrelsen til ære at de vil fortsætte, og det overordnede mål frem til marts er, at søge en ny formand.

Kathrine får en klapsalve og Elo takker hende for opstarten af Seniorholdet, og takker for god ro og orden.

Kathrine slutter af med at hun glæder sig til at dele krammere ud igen – måske til Cirkusrevyen. Hun syntes det er rigtig svært, og hun håber at foreningen kommer til at køre videre. 

Det har været en rigtig god tid.

Ref. Mette Kroer

 

Fremadrettet bedes du derfor kontakt bestyrelsen:
Jette Eland 2344 9239
Hanne Eland 9155 0426
Jonna Askjær 2174 6744 
Else Nielsen 2636 2683 
Elsebeth Mogensen 4113 1505
 
 


 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
.
CVR:  35358633
Jyske Bank Reg.nr. 5075 Konto nr. 0001346292
Mail: info@seniorholdet.dk
Mobil.: 2128 5910
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk