Oplevelser med omsorg og sjæl


Der afholdes generalforsamling mandag den 9. marts 2020 kl. 19.30
Sted: Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby J

Dagsorden jvf. vedtægterne:

  1) Valg af dirigent og referent
  2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
  5) Fastsættelse af kontigent

  6) Behandling af indkomne forslag
  6) Valg af formand
  7) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  8) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
  9) Valg af revisor
10) Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. 

Tilmelding på mail info@seniorholdet.dk, SMS 21285910 eller ved kontakt.


 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
.
CVR:  35358633
Jyske Bank Reg.nr. 5075 Konto nr. 0001346292
Mail: info@seniorholdet.dk
Mobil.: 2128 5910
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk